Acceptatie- en gehechtheidstherapie (ACT) | 3 dagen | IC-cursussen (2023)

Werk je als coach, adviseur of trainer en wil je graag Acceptance and Commitment Therapy (ACT) gebruiken om anderen te begeleiden? Wil je weten hoe je met ACT belemmerende emoties en overtuigingen effectief kunt omzetten in vitale en waardevolle acties? De nieuwe ACT-methodiek biedt handvatten om de veerkracht van mensen in hun oriëntatie te vergroten en hen te leren concreet te handelen vanuit zelfacceptatie en persoonlijke waarden. In de ACT training leer je in 3 dagen wat ACT is, hoe je het voor jezelf kunt gebruiken en hoe de kracht van ACT voor anderen werkt.

Resultaat

 • Je kent de principes van de ACT
 • U kunt de ACT-methode effectief gebruiken
 • Heb je een idee van wat echt belangrijk voor je is?
 • Je leert waardengericht oriënteren
 • Je kunt mindfulness-technieken gebruiken en bewustere beslissingen nemen en effectievere acties ondernemen.
 • Je kunt flexibel omgaan met belemmerende gedachten en emoties.
 • U vergroot de mentale weerbaarheid van uw cliënten/deelnemers
 • Zij hebben specifieke tools om de ACT-methode aan anderen over te dragen

doelgroep

Deze training is geschikt voor iedereen die professioneel voor mensen zorgt en de ACT-methodiek onder de knie wil krijgen.

Weet je niet zeker of dit bij je past? doe eeneigenverbruik.

plat

 • De rechtsbeginselen
 • Relational Framework Theory (RFT) geeft als basis theorie
 • De zes pijlers van ACT
 • Ervaar zelf hoe ACT werkt
 • ACT-krachten en vallen
 • Meerdere toepassingen van ACT
 • Leid mensen met de ACT-methode
 • Afweging van uitzonderingen en bijzondere situaties
 • Praktijksituaties en voorbeelden.
 • persoonlijk actieplan

Startdata en locaties

Leermodus

Voorafgaand aan de training krijgt u toegang tot de interactieve leeromgeving ICM en wordt er een online inschrijving gemaakt. Hierin stel je je persoonlijke leerdoelen voor jezelf en de trainer vast. Deze leerdoelen staan ​​centraal in de bijeenkomsten. In deze leeromgeving kun je ook enkele video's bekijken die de belangrijkste onderwerpen introduceren. Hierdoor krijg je een perfect voorbereide training.

Onder begeleiding van een zeer ervaren instructeur oefen je ACT-technieken op een heel specifieke manier. Door zijn eigen cases aan te dragen, overbrugt hij de kloof tussen theorie en eigen situatie. De maximale groepsgrootte draagt ​​bij aan een veilige omgeving en biedt volop ruimte om ervaringen uit te wisselen. Tussen de bijeenkomsten door werkt hij aan opdrachten in de leeromgeving ICM, die zijn leerproces ondersteunt. Aan het einde van de training ontwikkel je een persoonlijk actieplan waarmee je het geleerde toepast in je praktijk.

Als je alle trainingen hebt afgerond, ontvang je het ICM-certificaat.

Virtueel klaslokaal Studiewijze

Als je deze cursus in het virtuele klaslokaal volgt, geldt ditdeze studiemethode.

vorige opleiding

Het ICM stelt geen eisen aan je opleiding. HBO werk- en denkniveau is wenselijk.

locatie en data

Wil je weten wanneer je deze cursus kunt volgen? groetVolgende data en plaatsen om de cursus te starten.

Pakketvoordeel

ICM biedt je de mogelijkheid om je aan te melden voor de opleiding ICM Coaching en de opleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT).Een pakketkrijgen. Als je je voor beide cursussen als pakket inschrijft, heb je € 200,- voordeel (bij ACT-training) op twee aparte cursussen. Start met de ICM coaching training en volg daarna de ACT training.

Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor dit pakket

onderwijs en training

hiervindt u een overzichtde 46 cursussen en trainingenin de categorie: Coaching als beroep

in de samenleving

Deze cursus biedt ook ICM aanin de samenlevingvoor maatwerk in uw organisatie.

Aanmelden Start een cursus Selecteer de optie gratis annulerenVraag gratis en vrijblijvend een offerte aanVraag direct een brochure aan per e-mail!

Gedrukte versie (PDF)

E-mail deze opleiding

locatie en data

De training vindt plaats van 9.30 uur tot 17.00 uur en bestaat uit 3 dagdelen. Deze training is ook geheel online te volgen via de virtual classroom.

Trainingen zijn beschikbaar in Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Groningen, Online Virtual Classroom, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Maximale groepsgrootte: 12 personen.

onderwijs en training

hiervindt u een overzichtde 46 cursussen en trainingenin de categorie: Coaching als beroep

in de samenleving

Deze cursus biedt ook ICM aanin de samenlevingvoor maatwerk in uw organisatie.

Aanmelden Start een cursus Selecteer de optie gratis annulerenVraag gratis en vrijblijvend een offerte aanVraag direct een brochure aan per e-mail!

Gedrukte versie (PDF)

E-mail deze opleiding

investering

De investering bedraagt ​​€ 1.595,-.

Deze prijs is exclusief € 47,50 per dag voor het dagarrangement of € 17,50 per nacht voor het nachtarrangement. Voor het inplannen van online meetings brengen wij geen kosten in rekening.

trouwens

De totale investering is vrijgesteld van BTW. Een btw-vrijstelling is mogelijk. U betaalt dan 10% van de investeringsprijs.Meer informatie

financiering

Er zijn verschillende financierings- en subsidiemogelijkheden voor werkgevers en individuen om een ​​opleiding te volgen. Betaalt u bijvoorbeeld zelf de cursus, dan kunt u een STAP budget van € 1.000,- aanvragen. Hierdoor kun je voordeliger de cursus volgen.Meer informatie

Uw werkgeversopties

Veel werkgevers hebben een opleidingsbudget waarmee werknemers zich kunnen ontwikkelen en groeien in hun loopbaan. Welke kansen er in uw bedrijf zijn, kunt u achterhalen door uw arbeidsvoorwaarden te controleren of door uw manager of HR te vragen.

factuur

De factuur voor deze cursus wordt na de eerste bijeenkomst verzonden. Wilt u de rekening eerder ontvangen? Dit kun je aangeven in het opmerkingenveld bij inschrijving.

Pakketvoordeel

ICM biedt je de mogelijkheid om je aan te melden voor de opleiding ICM Coaching en de opleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT).Een pakketkrijgen. Als je je voor beide cursussen als pakket inschrijft, heb je een voordeel van 200 € (bij ACT-training) ten opzichte van 2 aparte inschrijvingen. Start met de ICM coaching training en volg daarna de ACT training.

Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor dit pakket

STAP-Budget

Voor deze opleiding kunt u het STAP-budget aanvragen: een rijksbijdrage van € 1.000,-. Voorwaarde is dat de cursus over minimaal 4 weken start. Alleen startdata die aan deze voorwaarde voldoen zijn beschikbaar.Lees meer over de STAP-begrotingof meld je aan via onderstaande link.

Meld u aan bij STEP

persoonlijke tips

Onze adviseurs helpen u graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld welke training of bijscholing het beste bij uw doelstellingen past. Ook voor praktische vragen kunt u terecht bij onze afdeling advies.

Bel voor een gratis consult

030 - 29 19 888

Vandaag weer bereikbaar vanaf 8:30 uur

bel me

Als u liever op een geschikter moment door ons gecontacteerd wilt worden, kunt u hier uw gegevens achterlaten.

onderwijs en training

hiervindt u een overzichtde 46 cursussen en trainingenin de categorie: Coaching als beroep

in de samenleving

Deze cursus biedt ook ICM aanin de samenlevingvoor maatwerk in uw organisatie.

Aanmelden Start een cursus Selecteer de optie gratis annulerenVraag gratis en vrijblijvend een offerte aanVraag direct een brochure aan per e-mail!

Gedrukte versie (PDF)

E-mail deze opleiding

student ervaring

De ervaringen die je op cursussites als deze vindt, komen uit onze evaluatieformulieren. Na de laatste cursusdag ontvangen deelnemers aan onze cursussen en trainingen een uitnodiging voor een (digitale) evaluatie van de cursus.

zie meer informatie

Lees hier de ervaringen van cursisten die deze opleiding of training bij het ICM hebben afgerond.

onderwijs en training

hiervindt u een overzichtde 46 cursussen en trainingenin de categorie: Coaching als beroep

in de samenleving

Deze cursus biedt ook ICM aanin de samenlevingvoor maatwerk in uw organisatie.

Aanmelden Start een cursus Selecteer de optie gratis annulerenVraag gratis en vrijblijvend een offerte aanVraag direct een brochure aan per e-mail!

Gedrukte versie (PDF)

E-mail deze opleiding

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 02/24/2023

Views: 6310

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.